Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "decorate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "dekorera" till svenska språket

EnglishSwedish

Decorate

[Dekorera]
/dɛkəret/

verb

1. Make more attractive by adding ornament, colour, etc.

 • "Decorate the room for the party"
 • "Beautify yourself for the special day"
  synonym:
 • decorate
 • ,
 • adorn
 • ,
 • grace
 • ,
 • ornament
 • ,
 • embellish
 • ,
 • beautify

1. Gör mer attraktiv genom att lägga till prydnad, färg etc.

 • "Dekorera rummet för festen"
 • "Försköna dig själv för den speciella dagen"
  synonym:
 • dekorera
 • ,
 • pryda
 • ,
 • nåd
 • ,
 • prydnad
 • ,
 • försköna

2. Be beautiful to look at

 • "Flowers adorned the tables everywhere"
  synonym:
 • deck
 • ,
 • adorn
 • ,
 • decorate
 • ,
 • grace
 • ,
 • embellish
 • ,
 • beautify

2. Var vacker att titta på

 • "Blommor prydde borden överallt"
  synonym:
 • däck
 • ,
 • pryda
 • ,
 • dekorera
 • ,
 • nåd
 • ,
 • försköna

3. Award a mark of honor, such as a medal, to

 • "He was decorated for his services in the military"
  synonym:
 • decorate

3. Tilldela ett hedersbetyg, till exempel en medalj, till

 • "Han dekorerades för sina tjänster inom militären"
  synonym:
 • dekorera

4. Provide with decoration

 • "Dress the windows"
  synonym:
 • dress
 • ,
 • decorate

4. Förse med dekoration

 • "Klä fönstren"
  synonym:
 • klänning
 • ,
 • dekorera

Examples of using

I like to decorate my room with flowers.
Jag gillar att dekorera mitt rum med blommor.