Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "decisive" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "avgörande" till svenska språket

EnglishSwedish

Decisive

[Avgörande]
/dɪsaɪsɪv/

adjective

1. Determining or having the power to determine an outcome

 • "Cast the decisive vote"
 • "Two factors had a decisive influence"
  synonym:
 • decisive

1. Att fastställa eller ha befogenhet att fastställa ett resultat

 • "Avge den avgörande rösten"
 • "Två faktorer hade ett avgörande inflytande"
  synonym:
 • avgörande

2. Unmistakable

 • "Had a decisive lead in the polls"
  synonym:
 • decisive

2. Omisskännlig

 • "Hade en avgörande ledning i opinionsmätningarna"
  synonym:
 • avgörande

3. Characterized by decision and firmness

 • "An able and decisive young woman"
 • "We needed decisive leadership"
 • "She gave him a decisive answer"
  synonym:
 • decisive

3. Kännetecknas av beslut och fasthet

 • "En duglig och beslutsam ung kvinna"
 • "Vi behövde ett beslutsamt ledarskap"
 • "Hon gav honom ett avgörande svar"
  synonym:
 • avgörande

4. Forming or having the nature of a turning point or crisis

 • "A critical point in the campaign"
 • "The critical test"
  synonym:
 • critical
 • ,
 • decisive

4. Att bilda eller ha karaktären av en vändpunkt eller kris

 • "En kritisk punkt i kampanjen"
 • "Det kritiska testet"
  synonym:
 • kritisk
 • ,
 • avgörande