Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "debut" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "debut" till svenska språket

EnglishSwedish

Debut

[Debut]
/debju/

noun

1. The act of beginning something new

 • "They looked forward to the debut of their new product line"
  synonym:
 • introduction
 • ,
 • debut
 • ,
 • first appearance
 • ,
 • launching
 • ,
 • unveiling
 • ,
 • entry

1. Handlingen att börja något nytt

 • "De såg fram emot debuten av sin nya produktlinje"
  synonym:
 • introduktion
 • ,
 • debut
 • ,
 • första framträdandet
 • ,
 • lanserar
 • ,
 • avtäckning
 • ,
 • inträde

2. The presentation of a debutante in society

  synonym:
 • debut

2. Presentationen av en debutant i samhället

  synonym:
 • debut

verb

1. Present for the first time to the public

 • "The band debuts a new song or two each month"
  synonym:
 • debut

1. Närvarande för första gången för allmänheten

 • "Bandet debuterar en ny låt eller två varje månad"
  synonym:
 • debut

2. Appear for the first time in public

 • "The new ballet that debuts next months at covent garden, is already sold out"
  synonym:
 • debut

2. Framträda för första gången offentligt

 • "Den nya baletten som debuterar nästa månad på covent garden är redan slutsåld"
  synonym:
 • debut

3. Make one's debut

 • "This young soprano debuts next month at the metropolitan opera"
  synonym:
 • debut

3. Gör sin debut

 • "Denna unga sopran debuterar nästa månad på metropolitan opera"
  synonym:
 • debut

Examples of using

Her debut was the biggest social event of the season.
Hennes debut var säsongens största sociala händelse.