Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dawn" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "gryning" till svenska språket

EnglishSwedish

Dawn

[Gryning]
/dɔn/

noun

1. The first light of day

 • "We got up before dawn"
 • "They talked until morning"
  synonym:
 • dawn
 • ,
 • dawning
 • ,
 • morning
 • ,
 • aurora
 • ,
 • first light
 • ,
 • daybreak
 • ,
 • break of day
 • ,
 • break of the day
 • ,
 • dayspring
 • ,
 • sunrise
 • ,
 • sunup
 • ,
 • cockcrow

1. Dagens första ljus

 • "Vi gick upp före gryningen"
 • "De pratade till morgonen"
  synonym:
 • gryning
 • ,
 • morgon
 • ,
 • norrsken
 • ,
 • första ljuset
 • ,
 • dagens paus
 • ,
 • dagvår
 • ,
 • soluppgång
 • ,
 • sunup
 • ,
 • kukkråka

2. The earliest period

 • "The dawn of civilization"
 • "The morning of the world"
  synonym:
 • dawn
 • ,
 • morning

2. Den tidigaste perioden

 • "Civilisationens gryning"
 • "Världens morgon"
  synonym:
 • gryning
 • ,
 • morgon

3. An opening time period

 • "It was the dawn of the roman empire"
  synonym:
 • dawn

3. En öppningstidsperiod

 • "Det var det romerska imperiets gryning"
  synonym:
 • gryning

verb

1. Become clear or enter one's consciousness or emotions

 • "It dawned on him that she had betrayed him"
 • "She was penetrated with sorrow"
  synonym:
 • click
 • ,
 • get through
 • ,
 • dawn
 • ,
 • come home
 • ,
 • get across
 • ,
 • sink in
 • ,
 • penetrate
 • ,
 • fall into place

1. Bli tydlig eller gå in i ens medvetande eller känslor

 • "Det gick upp för honom att hon hade förrådt honom"
 • "Hon genomträngdes av sorg"
  synonym:
 • klicka
 • ,
 • ta sig igenom
 • ,
 • gryning
 • ,
 • kom hem
 • ,
 • komma över
 • ,
 • sjunka in
 • ,
 • tränga igenom
 • ,
 • falla på plats

2. Appear or develop

 • "The age of computers had dawned"
  synonym:
 • dawn

2. Dyka upp eller utvecklas

 • "Datorernas ålder hade grytt"
  synonym:
 • gryning

3. Become light

 • "It started to dawn, and we had to get up"
  synonym:
 • dawn

3. Bli ljus

 • "Det började gry, och vi var tvungna att gå upp"
  synonym:
 • gryning

Examples of using

This invention marked the dawn of a new era in weaving.
Denna uppfinning markerade gryningen av en ny era inom vävning.
I got up at the crack of dawn.
Jag reste mig vid gryningen.
Tom was up before dawn.
Tom var uppe före gryningen.