Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "darling" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "älskling" till svenska språket

EnglishSwedish

Darling

[Älskling]
/dɑrlɪŋ/

noun

1. A special loved one

  synonym:
 • darling
 • ,
 • favorite
 • ,
 • favourite
 • ,
 • pet
 • ,
 • dearie
 • ,
 • deary
 • ,
 • ducky

1. En speciell älskad

  synonym:
 • älskling
 • ,
 • favorit
 • ,
 • husdjur
 • ,
 • kära du
 • ,
 • kära
 • ,
 • ducky

2. An australian river

 • Tributary of the murray river
  synonym:
 • Darling
 • ,
 • Darling River

2. En australisk flod

 • Biflod till murray river
  synonym:
 • Älskling
 • ,
 • Darling River

adjective

1. Dearly loved

  synonym:
 • beloved
 • ,
 • darling
 • ,
 • dear

1. Högt älskade

  synonym:
 • älskad
 • ,
 • älskling
 • ,
 • kära

Examples of using

Hit the brakes, darling. We should test our feelings. We don't know each other well enough, I'm not used to anticipate the events.
Slå till bromsen, älskling. Vi borde testa våra känslor. Vi känner inte varandra tillräckligt väl, jag är inte van att förutse händelserna.
"Oh, darling," she said, "sit down, relax, and close your eyes."
"Åh älskling", sa hon, "sätt dig ner, slappna av och blunda."