Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dad" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "pappa" till svenska språket

EnglishSwedish

Dad

[Pappa]
/dæd/

noun

1. An informal term for a father

 • Probably derived from baby talk
  synonym:
 • dad
 • ,
 • dada
 • ,
 • daddy
 • ,
 • pa
 • ,
 • papa
 • ,
 • pappa
 • ,
 • pop

1. En informell term för en pappa

 • Troligen härrör från baby talk
  synonym:
 • pappa
 • ,
 • pa
 • ,
 • pop

Examples of using

"Are your parents home?" "Only my dad."
"Är dina föräldrar hemma?" "Bara min pappa."
As is said in the Internet, dad, only someone not fortunate enough to have seen My Little Pony, doesn't like it!
Som det sägs på Internet, pappa, bara någon som inte har turen att ha sett My Little Pony, gillar det inte!
I love my dad.
Jag älskar min pappa.