Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dabble" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "dabble" till svenska språket

EnglishSwedish

Dabble

[Dubbla]
/dæbəl/

verb

1. Dip a foot or hand briefly into a liquid

  synonym:
 • dabble

1. Doppa en fot eller hand kort i en vätska

  synonym:
 • pyssla

2. Play in or as if in water, as of small children

  synonym:
 • dabble
 • ,
 • paddle
 • ,
 • splash around

2. Lek i eller som i vatten, som av små barn

  synonym:
 • pyssla
 • ,
 • paddla
 • ,
 • plaska runt

3. Work with in an amateurish manner

 • "She dabbles in astronomy"
 • "He plays around with investments but he never makes any money"
  synonym:
 • dabble
 • ,
 • smatter
 • ,
 • play around

3. Arbeta med på ett amatörmässigt sätt

 • "Hon sysslar med astronomi"
 • "Han leker med investeringar men han tjänar aldrig några pengar"
  synonym:
 • pyssla
 • ,
 • smet
 • ,
 • leka runt

4. Bob forward and under so as to feed off the bottom of a body of water

 • "Dabbling ducks"
  synonym:
 • dabble

4. Bob framåt och under för att mata av botten av en vattenmassa

 • "Dabblande ankor"
  synonym:
 • pyssla