Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "custody" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vårdnad" till svenska språket

EnglishSwedish

Custody

[Vårdnad]
/kəstədi/

noun

1. A state of being confined (usually for a short time)

 • "His detention was politically motivated"
 • "The prisoner is on hold"
 • "He is in the custody of police"
  synonym:
 • detention
 • ,
 • detainment
 • ,
 • hold
 • ,
 • custody

1. Ett tillstånd av att vara instängd (vanligtvis under en kort tid)

 • "Hans frihetsberövande var politiskt motiverat"
 • "Fången är på is"
 • "Han är i polisens förvar"
  synonym:
 • häktning
 • ,
 • håll
 • ,
 • vårdnad

2. Holding by the police

 • "The suspect is in custody"
  synonym:
 • custody

2. Hållning av polisen

 • "Den misstänkte sitter häktad"
  synonym:
 • vårdnad

3. (with `in') guardianship over

 • In divorce cases it is the right to house and care for and discipline a child
 • "My fate is in your hands"
 • "Too much power in the president's hands"
 • "Your guests are now in my custody"
 • "The mother was awarded custody of the children"
  synonym:
 • hands
 • ,
 • custody

3. (med `in') förmynderskap över

 • I skilsmässamål är det rätten att hysa och ta hand om och disciplinera ett barn
 • "Mitt öde ligger i dina händer"
 • "För mycket makt i presidentens händer"
 • "Dina gäster är nu i mitt förvar"
 • "Modern tilldelades vårdnaden om barnen"
  synonym:
 • händer
 • ,
 • vårdnad