Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "curtailment" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "curtailment" till svenska språket

EnglishSwedish

Curtailment

[Inskränkning]
/kərtelmənt/

noun

1. The temporal property of being cut short

  synonym:
 • curtailment

1. Den tidsmässiga egenskapen att bli kortklippt

  synonym:
 • inskränkning

2. The act of withholding or withdrawing some book or writing from publication or circulation

 • "A suppression of the newspaper"
  synonym:
 • suppression
 • ,
 • curtailment

2. Handlingen att undanhålla eller dra tillbaka någon bok eller skrift från publicering eller spridning

 • "Ett undertryckande av tidningen"
  synonym:
 • undertryckande
 • ,
 • inskränkning

3. The reduction of expenditures in order to become financially stable

  synonym:
 • retrenchment
 • ,
 • curtailment
 • ,
 • downsizing

3. Minskningen av utgifterna för att bli ekonomiskt stabil

  synonym:
 • nedskärning
 • ,
 • inskränkning
 • ,
 • neddragning