Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "curable" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "botas" till svenska språket

EnglishSwedish

Curable

[Botemedel]
/kjʊrəbəl/

adjective

1. Curing or healing is possible

 • "Curable diseases"
  synonym:
 • curable

1. Härdning eller läkning är möjlig

 • "Botbara sjukdomar"
  synonym:
 • botbar

2. Capable of being hardened by some additive or other agent

  synonym:
 • curable

2. Kan härdas med någon tillsats eller annat medel

  synonym:
 • botbar

Examples of using

Are anal fissures curable?
Kan analfissurer botas?
Are anal fissures curable?
Kan analfissurer botas?