Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cunning" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "slug" till svenska språket

EnglishSwedish

Cunning

[List]
/kənɪŋ/

noun

1. Shrewdness as demonstrated by being skilled in deception

  synonym:
 • craft
 • ,
 • craftiness
 • ,
 • cunning
 • ,
 • foxiness
 • ,
 • guile
 • ,
 • slyness
 • ,
 • wiliness

1. Slughet som visas genom att vara skicklig i bedrägeri

  synonym:
 • hantverk
 • ,
 • listig
 • ,
 • rävighet
 • ,
 • svek
 • ,
 • slughet
 • ,
 • viljestyrka

2. Crafty artfulness (especially in deception)

  synonym:
 • cunning

2. Listig konstfullhet (särskilt vid bedrägeri)

  synonym:
 • listig

adjective

1. Attractive especially by means of smallness or prettiness or quaintness

 • "A cute kid with pigtails"
 • "A cute little apartment"
 • "Cunning kittens"
 • "A cunning baby"
  synonym:
 • cunning
 • ,
 • cute

1. Attraktiv särskilt med hjälp av litenhet eller snygghet eller pittoreska

 • "En söt unge med flätor"
 • "En söt liten lägenhet"
 • "Sluga kattungar"
 • "En listig bebis"
  synonym:
 • listig
 • ,
 • söt

2. Marked by skill in deception

 • "Cunning men often pass for wise"
 • "Deep political machinations"
 • "A foxy scheme"
 • "A slick evasive answer"
 • "Sly as a fox"
 • "Tricky dick"
 • "A wily old attorney"
  synonym:
 • crafty
 • ,
 • cunning
 • ,
 • dodgy
 • ,
 • foxy
 • ,
 • guileful
 • ,
 • knavish
 • ,
 • slick
 • ,
 • sly
 • ,
 • tricksy
 • ,
 • tricky
 • ,
 • wily

2. Präglad av skicklighet i bedrägeri

 • "Sluga män passerar ofta för kloka"
 • "Djupa politiska intriger"
 • "Ett foxy schema"
 • "Ett smart undvikande svar"
 • "Lug som en räv"
 • "Tricky dick"
 • "En listig gammal advokat"
  synonym:
 • listig
 • ,
 • tvivelaktig
 • ,
 • foxy
 • ,
 • bedrövlig
 • ,
 • knavig
 • ,
 • snygg
 • ,
 • slug
 • ,
 • knepigt

3. Showing inventiveness and skill

 • "A clever gadget"
 • "The cunning maneuvers leading to his success"
 • "An ingenious solution to the problem"
  synonym:
 • clever
 • ,
 • cunning
 • ,
 • ingenious

3. Visar uppfinningsrikedom och skicklighet

 • "En smart pryl"
 • "De listiga manövrarna som leder till hans framgång"
 • "En genialisk lösning på problemet"
  synonym:
 • smart
 • ,
 • listig
 • ,
 • genialisk

Examples of using

People say that the fox is more cunning than other animals.
Folk säger att räven är listigare än andra djur.