Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cultivate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "odla" till svenska språket

EnglishSwedish

Cultivate

[Odla]
/kəltəvet/

verb

1. Foster the growth of

  synonym:
 • cultivate

1. Främja tillväxten av

  synonym:
 • odla

2. Prepare for crops

 • "Work the soil"
 • "Cultivate the land"
  synonym:
 • cultivate
 • ,
 • crop
 • ,
 • work

2. Förbered för grödor

 • "Arbeta jorden"
 • "Odla marken"
  synonym:
 • odla
 • ,
 • gröda
 • ,
 • arbete

3. Teach or refine to be discriminative in taste or judgment

 • "Cultivate your musical taste"
 • "Train your tastebuds"
 • "She is well schooled in poetry"
  synonym:
 • educate
 • ,
 • school
 • ,
 • train
 • ,
 • cultivate
 • ,
 • civilize
 • ,
 • civilise

3. Lär ut eller förfina att vara diskriminerande i smak eller omdöme

 • "Odla din musiksmak"
 • "Träna dina smaklökar"
 • "Hon är välskolad i poesi"
  synonym:
 • utbilda
 • ,
 • skola
 • ,
 • tåg
 • ,
 • odla
 • ,
 • civilisera

4. Adapt (a wild plant or unclaimed land) to the environment

 • "Domesticate oats"
 • "Tame the soil"
  synonym:
 • domesticate
 • ,
 • cultivate
 • ,
 • naturalize
 • ,
 • naturalise
 • ,
 • tame

4. Anpassa (en vild växt eller outtagna mark) till miljön

 • "Domestikathavre"
 • "Tämja jorden"
  synonym:
 • domesticera
 • ,
 • odla
 • ,
 • naturalisera
 • ,
 • tam