Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cuddle" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "cuddle" till svenska språket

EnglishSwedish

Cuddle

[Gos]
/kədəl/

noun

1. A close and affectionate (and often prolonged) embrace

  synonym:
 • cuddle
 • ,
 • nestle
 • ,
 • snuggle

1. En nära och tillgiven (och ofta långvarig) omfamning

  synonym:
 • gosa
 • ,
 • nästel
 • ,
 • mysa

verb

1. Move or arrange oneself in a comfortable and cozy position

 • "We cuddled against each other to keep warm"
 • "The children snuggled into their sleeping bags"
  synonym:
 • cuddle
 • ,
 • snuggle
 • ,
 • nestle
 • ,
 • nest
 • ,
 • nuzzle
 • ,
 • draw close

1. Flytta eller ordna sig i en bekväm och mysig position

 • "Vi gosade mot varandra för att hålla värmen"
 • "Barnen myste ner i sina sovsäckar"
  synonym:
 • gosa
 • ,
 • mysa
 • ,
 • nästel
 • ,
 • bo
 • ,
 • nussel
 • ,
 • dra nära

2. Hold (a person or thing) close, as for affection, comfort, or warmth

 • "I cuddled the baby"
  synonym:
 • cuddle

2. Håll (en person eller sak) nära, vad gäller tillgivenhet, komfort eller värme

 • "Jag gosade barnet"
  synonym:
 • gosa

Examples of using

Couldn't we cuddle, instead?
Kunde vi inte gosa, istället?