Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crystalline" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "kristallin" till svenska språket

EnglishSwedish

Crystalline

[Kristallin]
/krɪstəlaɪn/

adjective

1. Consisting of or containing or of the nature of crystals

 • "Granite is crystalline"
  synonym:
 • crystalline

1. Bestående av eller innehållande eller av kristallers beskaffenhet

 • "Granit är kristallint"
  synonym:
 • kristallin

2. Distinctly or sharply outlined

 • "Crystalline sharpness of outline"- john buchan
  synonym:
 • crystalline

2. Tydligt eller skarpt skisserat

 • "Kristallin skärpa av kontur" - john buchan
  synonym:
 • kristallin

3. Transmitting light

 • Able to be seen through with clarity
 • "The cold crystalline water of melted snow"
 • "Crystal clear skies"
 • "Could see the sand on the bottom of the limpid pool"
 • "Lucid air"
 • "A pellucid brook"
 • "Transparent crystal"
  synonym:
 • crystalline
 • ,
 • crystal clear
 • ,
 • limpid
 • ,
 • lucid
 • ,
 • pellucid
 • ,
 • transparent

3. Sändande ljus

 • Kunna genomskådas med tydlighet
 • "Det kalla kristallina vattnet av smält snö"
 • "Kristallklar himmel"
 • "Kunde se sanden på botten av den klara poolen"
 • "Lucid air"
 • "En pellucid bäck"
 • "Transparent kristall"
  synonym:
 • kristallin
 • ,
 • kristallklart
 • ,
 • klar
 • ,
 • klarsynt
 • ,
 • pellucid
 • ,
 • transparent