Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crunch" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "crunch" till svenska språket

EnglishSwedish

Crunch

[Knastrande]
/krənʧ/

noun

1. The sound of something crunching

 • "He heard the crunch of footsteps on the gravel path"
  synonym:
 • crunch

1. Ljudet av något knasande

 • "Han hörde knasandet av fotsteg på grusgången"
  synonym:
 • knastrande

2. A critical situation that arises because of a shortage (as a shortage of time or money or resources)

 • "An end-of-the year crunch"
 • "A financial crunch"
  synonym:
 • crunch

2. En kritisk situation som uppstår på grund av brist (som brist på tid eller pengar eller resurser)

 • "En årsslutscrunch"
 • "En ekonomisk kris"
  synonym:
 • knastrande

3. The act of crushing

  synonym:
 • crush
 • ,
 • crunch
 • ,
 • compaction

3. Handlingen att krossa

  synonym:
 • krossa
 • ,
 • knastrande
 • ,
 • packning

verb

1. Make a crushing noise

 • "His shoes were crunching on the gravel"
  synonym:
 • crunch
 • ,
 • scranch
 • ,
 • scraunch
 • ,
 • crackle

1. Gör ett förkrossande ljud

 • "Hans skor knastrade på gruset"
  synonym:
 • knastrande
 • ,
 • förgrena sig
 • ,
 • skrapa
 • ,
 • spraka

2. Press or grind with a crushing noise

  synonym:
 • crunch
 • ,
 • cranch
 • ,
 • craunch
 • ,
 • grind

2. Pressa eller slipa med ett krossljud

  synonym:
 • knastrande
 • ,
 • cranch
 • ,
 • knäpp
 • ,
 • slipa

3. Chew noisily

 • "The children crunched the celery sticks"
  synonym:
 • crunch
 • ,
 • munch

3. Tugga högljutt

 • "Barnen knackade selleripinnarna"
  synonym:
 • knastrande
 • ,
 • mumsa

4. Reduce to small pieces or particles by pounding or abrading

 • "Grind the spices in a mortar"
 • "Mash the garlic"
  synonym:
 • grind
 • ,
 • mash
 • ,
 • crunch
 • ,
 • bray
 • ,
 • comminute

4. Reducera till små bitar eller partiklar genom att dunka eller slipa

 • "Mal kryddorna i en mortel"
 • "Mos vitlöken"
  synonym:
 • slipa
 • ,
 • mäska
 • ,
 • knastrande
 • ,
 • bray
 • ,
 • komminuter