Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cruiser" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "kryssare" till svenska språket

EnglishSwedish

Cruiser

[Kryssare]
/kruzər/

noun

1. A car in which policemen cruise the streets

 • Equipped with radiotelephonic communications to headquarters
  synonym:
 • cruiser
 • ,
 • police cruiser
 • ,
 • patrol car
 • ,
 • police car
 • ,
 • prowl car
 • ,
 • squad car

1. En bil där poliser kryssar på gatorna

 • Utrustad med radiotelefonisk kommunikation till huvudkontoret
  synonym:
 • kryssare
 • ,
 • poliskryssare
 • ,
 • patrullbil
 • ,
 • polisbil
 • ,
 • prowl bil
 • ,
 • truppbil

2. A large fast warship

 • Smaller than a battleship and larger than a destroyer
  synonym:
 • cruiser

2. Ett stort snabbt krigsfartyg

 • Mindre än ett slagskepp och större än en jagare
  synonym:
 • kryssare

3. A large motorboat that has a cabin and plumbing and other conveniences necessary for living on board

  synonym:
 • cabin cruiser
 • ,
 • cruiser
 • ,
 • pleasure boat
 • ,
 • pleasure craft

3. En stor motorbåt som har hytt och vvs och andra bekvämligheter som behövs för att bo ombord

  synonym:
 • kabinkryssare
 • ,
 • kryssare
 • ,
 • nöjesbåt
 • ,
 • nöjesbåtar