Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crook" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "skurk" till svenska språket

EnglishSwedish

Crook

[Crook]
/krʊk/

noun

1. Someone who has committed a crime or has been legally convicted of a crime

  synonym:
 • criminal
 • ,
 • felon
 • ,
 • crook
 • ,
 • outlaw
 • ,
 • malefactor

1. Någon som har begått ett brott eller har blivit lagligen dömd för ett brott

  synonym:
 • brottslig
 • ,
 • brottsling
 • ,
 • skurk
 • ,
 • fredlös
 • ,
 • illgärare

2. A circular segment of a curve

 • "A bend in the road"
 • "A crook in the path"
  synonym:
 • bend
 • ,
 • crook
 • ,
 • twist
 • ,
 • turn

2. Ett cirkulärt segment av en kurva

 • "En krök i vägen"
 • "En skurk i stigen"
  synonym:
 • böja
 • ,
 • skurk
 • ,
 • vrida
 • ,
 • sväng

3. A long staff with one end being hook shaped

  synonym:
 • crook
 • ,
 • shepherd's crook

3. En lång stav med ena änden krokformad

  synonym:
 • skurk
 • ,
 • herdeskurk

verb

1. Bend or cause to bend

 • "He crooked his index finger"
 • "The road curved sharply"
  synonym:
 • crook
 • ,
 • curve

1. Böj eller få att böjas

 • "Han snodde pekfingret"
 • "Vägen krökte skarpt"
  synonym:
 • skurk
 • ,
 • kurva