Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crock" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "crock" till svenska språket

EnglishSwedish

Crock

[Crock]
/krɑk/

noun

1. A black colloidal substance consisting wholly or principally of amorphous carbon and used to make pigments and ink

  synonym:
 • carbon black
 • ,
 • lampblack
 • ,
 • soot
 • ,
 • smut
 • ,
 • crock

1. Ett svart kolloidalt ämne som helt eller huvudsakligen består av amorft kol och som används för att tillverka pigment och bläck

  synonym:
 • kolsvart
 • ,
 • lampsvart
 • ,
 • sot
 • ,
 • smuts
 • ,
 • crock

2. Nonsense

 • Foolish talk
 • "That's a crock"
  synonym:
 • crock

2. Nonsens

 • Dumt prat
 • "Det är en skurk"
  synonym:
 • crock

3. An earthen jar (made of baked clay)

  synonym:
 • crock
 • ,
 • earthenware jar

3. En jordburk (gjord av bakad lera)

  synonym:
 • crock
 • ,
 • lergodsburk

verb

1. Release color when rubbed, of badly dyed fabric

  synonym:
 • crock

1. Släpp färg när du gnuggar, av dåligt färgat tyg

  synonym:
 • crock

2. Soil with or as with crock

  synonym:
 • crock

2. Jord med eller som med crock

  synonym:
 • crock