Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crimson" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "crimson" till svenska språket

EnglishSwedish

Crimson

[Crimson]
/krɪmzən/

noun

1. A deep and vivid red color

  synonym:
 • crimson
 • ,
 • ruby
 • ,
 • deep red

1. En djup och levande röd färg

  synonym:
 • karmosinröd
 • ,
 • ruby
 • ,
 • djupröd

verb

1. Turn red, as if in embarrassment or shame

 • "The girl blushed when a young man whistled as she walked by"
  synonym:
 • blush
 • ,
 • crimson
 • ,
 • flush
 • ,
 • redden

1. Bli röd, som i förlägenhet eller skam

 • "Flickan rodnade när en ung man visslade när hon gick förbi"
  synonym:
 • rodna
 • ,
 • karmosinröd
 • ,
 • spola

adjective

1. Of a color at the end of the color spectrum (next to orange)

 • Resembling the color of blood or cherries or tomatoes or rubies
  synonym:
 • red
 • ,
 • reddish
 • ,
 • ruddy
 • ,
 • blood-red
 • ,
 • carmine
 • ,
 • cerise
 • ,
 • cherry
 • ,
 • cherry-red
 • ,
 • crimson
 • ,
 • ruby
 • ,
 • ruby-red
 • ,
 • scarlet

1. Av en färg i slutet av färgspektrumet (bredvid orange)

 • Liknar färgen på blod eller körsbär eller tomater eller rubiner
  synonym:
 • röd
 • ,
 • rödaktig
 • ,
 • rödbrun
 • ,
 • blodröd
 • ,
 • karmin
 • ,
 • cerise
 • ,
 • körsbär
 • ,
 • körsbärsröd
 • ,
 • karmosinröd
 • ,
 • ruby
 • ,
 • rubinröd
 • ,
 • scharlakansröd

2. Characterized by violence or bloodshed

 • "Writes of crimson deeds and barbaric days"- andrea parke
 • "Fann'd by conquest's crimson wing"- thomas gray
 • "Convulsed with red rage"- hudson strode
  synonym:
 • crimson
 • ,
 • red
 • ,
 • violent

2. Kännetecknas av våld eller blodsutgjutelse

 • "Skrifter om karmosinröda gärningar och barbariska dagar" - andrea parke
 • "Fann'd by conquest's crimson wing" - thomas gray
 • "Krampade med rött raseri" - hudson strode
  synonym:
 • karmosinröd
 • ,
 • röd
 • ,
 • våldsam

3. (especially of the face) reddened or suffused with or as if with blood from emotion or exertion

 • "Crimson with fury"
 • "Turned red from exertion"
 • "With puffy reddened eyes"
 • "Red-faced and violent"
 • "Flushed (or crimson) with embarrassment"
  synonym:
 • crimson
 • ,
 • red
 • ,
 • reddened
 • ,
 • red-faced
 • ,
 • flushed

3. (särskilt i ansiktet) rodnad eller fylld av eller som med blod från känslor eller ansträngning

 • "Crimson med raseri"
 • "Blev röd av ansträngning"
 • "Med svullna rodnade ögon"
 • "Röd i ansiktet och våldsam"
 • "Spolad (eller röd) med förlägenhet"
  synonym:
 • karmosinröd
 • ,
 • röd
 • ,
 • rodnad
 • ,
 • röd i ansiktet
 • ,
 • spolad