Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crew" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "crew" till svenska språket

EnglishSwedish

Crew

[Besättning]
/kru/

noun

1. The men and women who man a vehicle (ship, aircraft, etc.)

  synonym:
 • crew

1. De män och kvinnor som bemannar ett fordon (fartyg, flygplan osv.)

  synonym:
 • besättning

2. An organized group of workmen

  synonym:
 • gang
 • ,
 • crew
 • ,
 • work party

2. En organiserad grupp arbetare

  synonym:
 • gäng
 • ,
 • besättning
 • ,
 • arbetsfest

3. An informal body of friends

 • "He still hangs out with the same crowd"
  synonym:
 • crowd
 • ,
 • crew
 • ,
 • gang
 • ,
 • bunch

3. En informell grupp vänner

 • "Han umgås fortfarande med samma publik"
  synonym:
 • folkmassa
 • ,
 • besättning
 • ,
 • gäng

4. The team of men manning a racing shell

  synonym:
 • crew

4. Teamet av män som bemannar ett racingskal

  synonym:
 • besättning

verb

1. Serve as a crew member on

  synonym:
 • crew

1. Tjänstgöra som besättningsmedlem på

  synonym:
 • besättning

Examples of using

Tom was a member of our crew.
Tom var medlem i vår besättning.
The crew lowered the body into the sea.
Besättningen sänkte ner kroppen i havet.
When the captain commands, the crew must obey.
När kaptenen befaller ska besättningen lyda.