Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "creator" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "skapare" till svenska språket

EnglishSwedish

Creator

[Skapare]
/krietər/

noun

1. Terms referring to the judeo-christian god

  synonym:
 • Godhead
 • ,
 • Lord
 • ,
 • Creator
 • ,
 • Maker
 • ,
 • Divine
 • ,
 • God Almighty
 • ,
 • Almighty
 • ,
 • Jehovah

1. Termer som hänvisar till den judisk-kristna guden

  synonym:
 • Gudom
 • ,
 • Herre
 • ,
 • Skapare
 • ,
 • Tillverkare
 • ,
 • Gudomlig
 • ,
 • Gud den Allsmäktige
 • ,
 • Allsmäktig
 • ,
 • Jehova

2. A person who grows or makes or invents things

  synonym:
 • creator

2. En person som odlar eller tillverkar eller uppfinner saker

  synonym:
 • skapare

Examples of using

Zamenhof is the creator of Esperanto.
Zamenhof är skaparen av esperanto.
The word "esperanto" means "one who hopes". It was the pseudonym of the creator of the international language.
Ordet "esperanto" betyder "en som hoppas". Det var pseudonymen för skaparen av det internationella språket.