Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crease" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "öka" till svenska språket

EnglishSwedish

Crease

[Veck]
/kris/

noun

1. An angular or rounded shape made by folding

 • "A fold in the napkin"
 • "A crease in his trousers"
 • "A plication on her blouse"
 • "A flexure of the colon"
 • "A bend of his elbow"
  synonym:
 • fold
 • ,
 • crease
 • ,
 • plication
 • ,
 • flexure
 • ,
 • crimp
 • ,
 • bend

1. En kantig eller rundad form gjord genom vikning

 • "Ett veck i servetten"
 • "Ett veck i hans byxor"
 • "En plication på hennes blus"
 • "En böjning av tjocktarmen"
 • "En böjning av hans armbåge"
  synonym:
 • vika
 • ,
 • veck
 • ,
 • tillämpning
 • ,
 • böjning
 • ,
 • krimpning
 • ,
 • böja

2. A slight depression in the smoothness of a surface

 • "His face has many lines"
 • "Ironing gets rid of most wrinkles"
  synonym:
 • wrinkle
 • ,
 • furrow
 • ,
 • crease
 • ,
 • crinkle
 • ,
 • seam
 • ,
 • line

2. En lätt nedtryckning i en ytas jämnhet

 • "Hans ansikte har många linjer"
 • "Strykning blir av med de flesta rynkor"
  synonym:
 • skrynkla
 • ,
 • fåra
 • ,
 • veck
 • ,
 • söm
 • ,
 • linje

3. A malayan dagger with a wavy blade

  synonym:
 • kris
 • ,
 • creese
 • ,
 • crease

3. En malaysisk dolk med ett vågigt blad

  synonym:
 • kris
 • ,
 • creese
 • ,
 • veck

verb

1. Make wrinkles or creases on a smooth surface

 • Make a pressed, folded or wrinkled line in
 • "The dress got wrinkled"
 • "Crease the paper like this to make a crane"
  synonym:
 • wrinkle
 • ,
 • ruckle
 • ,
 • crease
 • ,
 • crinkle
 • ,
 • scrunch
 • ,
 • scrunch up
 • ,
 • crisp

1. Gör rynkor eller veck på en slät yta

 • Gör en pressad, vikt eller skrynklig linje i
 • "Klänningen blev skrynklig"
 • "Skapa papperet så här för att göra en kran"
  synonym:
 • skrynkla
 • ,
 • ruckel
 • ,
 • veck
 • ,
 • scrunch
 • ,
 • skruva upp
 • ,
 • krispig

2. Make wrinkled or creased

 • "Furrow one's brow"
  synonym:
 • furrow
 • ,
 • wrinkle
 • ,
 • crease

2. Gör skrynklig eller skrynklig

 • "Fåra ens panna"
  synonym:
 • fåra
 • ,
 • skrynkla
 • ,
 • veck

3. Scrape gently

 • "Graze the skin"
  synonym:
 • graze
 • ,
 • crease
 • ,
 • rake

3. Skrapa försiktigt

 • "Beta huden"
  synonym:
 • beta
 • ,
 • veck
 • ,
 • kratta

4. Become wrinkled or crumpled or creased

 • "This fabric won't wrinkle"
  synonym:
 • rumple
 • ,
 • crumple
 • ,
 • wrinkle
 • ,
 • crease
 • ,
 • crinkle

4. Bli skrynklig eller skrynklig eller skrynklig

 • "Det här tyget kommer inte att skrynklas"
  synonym:
 • rumple
 • ,
 • skrynkla ihop
 • ,
 • skrynkla
 • ,
 • veck