Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "counting" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "räkning" till svenska språket

EnglishSwedish

Counting

[Räkning]
/kaʊntɪŋ/

noun

1. The act of counting

 • Reciting numbers in ascending order
 • "The counting continued for several hours"
  synonym:
 • count
 • ,
 • counting
 • ,
 • numeration
 • ,
 • enumeration
 • ,
 • reckoning
 • ,
 • tally

1. Räknehandlingen

 • Recitera siffror i stigande ordning
 • "Räkningen fortsatte i flera timmar"
  synonym:
 • räkna
 • ,
 • räkning
 • ,
 • numrering
 • ,
 • uppräkning

Examples of using

I'll be counting on you.
Jag kommer att räkna med dig.
There are fifteen people here, counting the guests.
Det är femton personer här, räknat gästerna.
Start counting.
Börja räkna.