Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "couch" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "soffa" till svenska språket

EnglishSwedish

Couch

[Soffa]
/kaʊʧ/

noun

1. An upholstered seat for more than one person

  synonym:
 • sofa
 • ,
 • couch
 • ,
 • lounge

1. En stoppad sits för mer än en person

  synonym:
 • soffa
 • ,
 • lounge

2. A flat coat of paint or varnish used by artists as a primer

  synonym:
 • couch

2. Ett platt lager färg eller lack som används av konstnärer som primer

  synonym:
 • soffa

3. A narrow bed on which a patient lies during psychiatric or psychoanalytic treatment

  synonym:
 • couch

3. En smal säng som en patient ligger på under psykiatrisk eller psykoanalytisk behandling

  synonym:
 • soffa

verb

1. Formulate in a particular style or language

 • "I wouldn't put it that way"
 • "She cast her request in very polite language"
  synonym:
 • frame
 • ,
 • redact
 • ,
 • cast
 • ,
 • put
 • ,
 • couch

1. Formulera i en viss stil eller språk

 • "Jag skulle inte uttrycka det så"
 • "Hon kastade sin begäran på ett mycket artigt språk"
  synonym:
 • ram
 • ,
 • redigera
 • ,
 • rollbesättning
 • ,
 • sätta
 • ,
 • soffa

Examples of using

How does the couch look without the cover?
Hur ser soffan ut utan locket?
Sitting on a couch, you won't achieve a lot.
Sitter på en soffa, du kommer inte att uppnå mycket.
I was sitting on the couch half asleep.
Jag satt i soffan halvsovande.