Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "correspondence" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "korrespondens" till svenska språket

EnglishSwedish

Correspondence

[Korrespondens]
/kɔrəspɑndəns/

noun

1. Communication by the exchange of letters

  synonym:
 • correspondence

1. Kommunikation genom skriftväxling

  synonym:
 • korrespondens

2. Compatibility of observations

 • "There was no agreement between theory and measurement"
 • "The results of two tests were in correspondence"
  synonym:
 • agreement
 • ,
 • correspondence

2. Observationernas förenlighet

 • "Det fanns ingen överensstämmelse mellan teori och mätning"
 • "Resultaten av två tester överensstämde"
  synonym:
 • avtal
 • ,
 • korrespondens

3. The relation of corresponding in degree or size or amount

  synonym:
 • commensurateness
 • ,
 • correspondence
 • ,
 • proportionateness

3. Förhållandet mellan motsvarande i grad eller storlek eller mängd

  synonym:
 • kommensuratitet
 • ,
 • korrespondens
 • ,
 • proportionalitet

4. (mathematics) an attribute of a shape or relation

 • Exact reflection of form on opposite sides of a dividing line or plane
  synonym:
 • symmetry
 • ,
 • symmetricalness
 • ,
 • correspondence
 • ,
 • balance

4. (matematik) ett attribut för en form eller relation

 • Exakt reflektion av form på motsatta sidor av en skiljelinje eller plan
  synonym:
 • symmetri
 • ,
 • korrespondens
 • ,
 • balans

5. Similarity by virtue of corresponding

  synonym:
 • parallelism
 • ,
 • correspondence

5. Likhet i kraft av motsvarande

  synonym:
 • parallellism
 • ,
 • korrespondens

Examples of using

This pair of lovers were carrying on an ardent correspondence.
Detta par älskare förde en ivrig korrespondens.