Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cork" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "kork" till svenska språket

EnglishSwedish

Cork

[Kork]
/kɔrk/

noun

1. Outer bark of the cork oak

 • Used for stoppers for bottles etc.
  synonym:
 • cork

1. Korkekens ytterbark

 • Används till proppar till flaskor mm.
  synonym:
 • kork

2. (botany) outer tissue of bark

 • A protective layer of dead cells
  synonym:
 • phellem
 • ,
 • cork

2. (botanik) yttre vävnad av bark

 • Ett skyddande lager av döda celler
  synonym:
 • phellem
 • ,
 • kork

3. A port city in southern ireland

  synonym:
 • Cork

3. En hamnstad i södra irland

  synonym:
 • Kork

4. The plug in the mouth of a bottle (especially a wine bottle)

  synonym:
 • cork
 • ,
 • bottle cork

4. Pluggen i munnen på en flaska (särskilt en vinflaska)

  synonym:
 • kork
 • ,
 • flaskkork

5. A small float usually made of cork

 • Attached to a fishing line
  synonym:
 • bob
 • ,
 • bobber
 • ,
 • cork
 • ,
 • bobfloat

5. En liten flottör oftast gjord av kork

 • Fäst vid en fiskelina
  synonym:
 • bob
 • ,
 • bobber
 • ,
 • kork
 • ,
 • bobfloat

verb

1. Close a bottle with a cork

  synonym:
 • cork
 • ,
 • cork up

1. Stäng en flaska med en kork

  synonym:
 • kork
 • ,
 • korka upp

2. Stuff with cork

 • "The baseball player stuffed his bat with cork to make it lighter"
  synonym:
 • cork

2. Prylar med kork

 • "Basebollspelaren fyllde sitt slagträ med kork för att göra det lättare"
  synonym:
 • kork