Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cope" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "omfattning" till svenska språket

EnglishSwedish

Cope

[Cope]
/koʊp/

noun

1. Brick that is laid sideways at the top of a wall

  synonym:
 • header
 • ,
 • coping
 • ,
 • cope

1. Tegel som läggs i sidled högst upp på en vägg

  synonym:
 • rubrik
 • ,
 • klara sig

2. A long cloak

 • Worn by a priest or bishop on ceremonial occasions
  synonym:
 • cope

2. En lång mantel

 • Bärs av en präst eller biskop vid ceremoniella tillfällen
  synonym:
 • klara sig

verb

1. Come to terms with

 • "We got by on just a gallon of gas"
 • "They made do on half a loaf of bread every day"
  synonym:
 • cope
 • ,
 • get by
 • ,
 • make out
 • ,
 • make do
 • ,
 • contend
 • ,
 • grapple
 • ,
 • deal
 • ,
 • manage

1. Komma överens med

 • "Vi klarade oss på bara en liter gas"
 • "De klarade sig på en halv limpa bröd varje dag"
  synonym:
 • klara sig
 • ,
 • hångla
 • ,
 • göra göra
 • ,
 • kämpa
 • ,
 • grip
 • ,
 • handla
 • ,
 • hantera

Examples of using

Romeo loved Juliet more than he thought he did, and could not cope with losing her.
Romeo älskade Julia mer än han trodde att han gjorde, och kunde inte klara av att förlora henne.
She will cope with difficult problems.
Hon kommer att klara av svåra problem.
Japan is trying to cope with the aging of its population.
Japan försöker klara av befolkningens åldrande.