Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cooper" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "samarbetspartner" till svenska språket

EnglishSwedish

Cooper

[Cooper]
/kupər/

noun

1. United states industrialist who built the first american locomotive

 • Founded cooper union in new york city to offer free courses in the arts and sciences (1791-1883)
  synonym:
 • Cooper
 • ,
 • Peter Cooper

1. Usa:s industriman som byggde det första amerikanska loket

 • Grundade cooper union i new york city för att erbjuda gratis kurser i konst och vetenskap (1791-1883)
  synonym:
 • Cooper
 • ,
 • Peter Cooper

2. United states film actor noted for his portrayals of strong silent heroes (1901-1961)

  synonym:
 • Cooper
 • ,
 • Gary Cooper
 • ,
 • Frank Cooper

2. Usa:s filmskådespelare känd för sina skildringar av starka tysta hjältar (1901-1961)

  synonym:
 • Cooper
 • ,
 • Gary Cooper
 • ,
 • Frank Cooper

3. United states novelist noted for his stories of american indians and the frontier life (1789-1851)

  synonym:
 • Cooper
 • ,
 • James Fenimore Cooper

3. Usa:s romanförfattare känd för sina berättelser om indianer och gränslivet (1789-1851)

  synonym:
 • Cooper
 • ,
 • James Fenimore Cooper

4. A craftsman who makes or repairs wooden barrels or tubs

  synonym:
 • cooper
 • ,
 • barrel maker

4. En hantverkare som tillverkar eller reparerar trätunnor eller baljor

  synonym:
 • cooper
 • ,
 • fatmakare

verb

1. Make barrels and casks

  synonym:
 • cooper

1. Gör fat och fat

  synonym:
 • cooper