Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "conversational" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "konversation" till svenska språket

EnglishSwedish

Conversational

[Konversation]
/kɑnvərseʃənəl/

adjective

1. Characteristic of informal spoken language or conversation

 • "Wrote her letters in a colloquial style"
 • "The broken syntax and casual enunciation of conversational english"
  synonym:
 • colloquial
 • ,
 • conversational

1. Kännetecknande för informellt talat språk eller samtal

 • "Skrev hennes brev i vardagsstil"
 • "Den trasiga syntaxen och det tillfälliga uttalandet av konversationsengelska"
  synonym:
 • vardagligt
 • ,
 • samtal