Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "contracted" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "kontrakterad" till svenska språket

EnglishSwedish

Contracted

[Kontrakterad]
/kɑntræktəd/

adjective

1. Reduced in size or pulled together

  • "The contracted pupils of her eyes"
    synonym:
  • contracted

1. Förminskad i storlek eller dras ihop

  • "De sammandragna pupillerna i hennes ögon"
    synonym:
  • kontrakterade

Examples of using

My doctor told me that I had contracted a sexually transmitted infection.
Min läkare berättade att jag hade fått en sexuellt överförbar infektion.