Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "continental" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "kontinental" till svenska språket

EnglishSwedish

Continental

[Kontinental]
/kɑntənɛntəl/

adjective

1. Of or pertaining to or typical of europe

 • "A continental breakfast"
  synonym:
 • Continental

1. Av eller hänför sig till eller typiskt för europa

 • "En kontinental frukost"
  synonym:
 • Kontinental

2. Of or relating to or concerning the american colonies during and immediately after the american revolutionary war

 • "The continental army"
 • "The continental congress"
  synonym:
 • continental

2. Av eller som rör eller rör de amerikanska kolonierna under och omedelbart efter det amerikanska revolutionskriget

 • "Den kontinentala armén"
 • "Den kontinentala kongressen"
  synonym:
 • kontinental

3. Of or relating to or characteristic of a continent

 • "The continental divide"
 • "Continental drift"
  synonym:
 • continental

3. Av eller som rör eller är karakteristisk för en kontinent

 • "Den kontinentala klyftan"
 • "Kontinentaldrift"
  synonym:
 • kontinental

4. Being or concerning or limited to a continent especially the continents of north america or europe

 • "The continental united states"
 • "Continental europe"
 • "Continental waters"
  synonym:
 • continental

4. Att vara eller beröra eller begränsad till en kontinent, särskilt kontinenterna i nordamerika eller europa

 • "Det kontinentala usa"
 • "Kontinentala europa"
 • "Kontinentala vatten"
  synonym:
 • kontinental