Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "contemplate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "contemplate" till svenska språket

EnglishSwedish

Contemplate

[Överväga]
/kɑntəmplet/

verb

1. Look at thoughtfully

 • Observe deep in thought
 • "Contemplate one's navel"
  synonym:
 • contemplate

1. Titta eftertänksamt

 • Observera djupt i tanken
 • "Överväg ens navel"
  synonym:
 • begrunda

2. Consider as a possibility

 • "I contemplated leaving school and taking a full-time job"
  synonym:
 • contemplate

2. Betrakta som en möjlighet

 • "Jag övervägde att lämna skolan och ta ett heltidsjobb"
  synonym:
 • begrunda

3. Think intently and at length, as for spiritual purposes

 • "He is meditating in his study"
  synonym:
 • study
 • ,
 • meditate
 • ,
 • contemplate

3. Tänk intensivt och länge, som för andliga syften

 • "Han mediterar i sitt arbetsrum"
  synonym:
 • studera
 • ,
 • meditera
 • ,
 • begrunda

4. Reflect deeply on a subject

 • "I mulled over the events of the afternoon"
 • "Philosophers have speculated on the question of god for thousands of years"
 • "The scientist must stop to observe and start to excogitate"
  synonym:
 • chew over
 • ,
 • think over
 • ,
 • meditate
 • ,
 • ponder
 • ,
 • excogitate
 • ,
 • contemplate
 • ,
 • muse
 • ,
 • reflect
 • ,
 • mull
 • ,
 • mull over
 • ,
 • ruminate
 • ,
 • speculate

4. Reflektera djupt över ett ämne

 • "Jag funderade över eftermiddagens händelser"
 • "Filosofer har spekulerat i frågan om gud i tusentals år"
 • "Forskaren måste stanna för att observera och börja excogitate"
  synonym:
 • tugga över
 • ,
 • tänka över
 • ,
 • meditera
 • ,
 • fundera
 • ,
 • excogitate
 • ,
 • begrunda
 • ,
 • musa
 • ,
 • reflektera
 • ,
 • fundera över
 • ,
 • idissla
 • ,
 • spekulera