Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "conspiratorial" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "konspiratorisk" till svenska språket

EnglishSwedish

Conspiratorial

[Konspiratorisk]
/kənspɪrətɔriəl/

adjective

1. Relating to or characteristic of conspiracy or conspirators

 • "A conspiratorial whisper"
 • "The discovery of possible conspirative codes"
  synonym:
 • conspiratorial
 • ,
 • conspirative

1. Relaterar till eller kännetecknar konspiration eller konspiratörer

 • "En konspiratorisk viskning"
 • "Upptäckten av möjliga konspirativa koder"
  synonym:
 • konspiratorisk
 • ,
 • konspirativ