Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "conservative" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "konservativ" till svenska språket

EnglishSwedish

Conservative

[Konservativ]
/kənsərvətɪv/

noun

1. A person who is reluctant to accept changes and new ideas

  synonym:
 • conservative
 • ,
 • conservativist

1. En person som är ovillig att acceptera förändringar och nya idéer

  synonym:
 • konservativ
 • ,
 • konservativistiska

2. A member of a conservative party

  synonym:
 • Conservative

2. Medlem av ett konservativt parti

  synonym:
 • Konservativ

adjective

1. Resistant to change

  synonym:
 • conservative

1. Resistent mot förändring

  synonym:
 • konservativ

2. Having social or political views favoring conservatism

  synonym:
 • conservative

2. Att ha sociala eller politiska åsikter som gynnar konservatism

  synonym:
 • konservativ

3. Avoiding excess

 • "A conservative estimate"
  synonym:
 • cautious
 • ,
 • conservative

3. Undvika överskott

 • "En försiktig uppskattning"
  synonym:
 • försiktig
 • ,
 • konservativ

4. Unimaginatively conventional

 • "A colorful character in the buttoned-down, dull-grey world of business"- newsweek
  synonym:
 • button-down
 • ,
 • buttoned-down
 • ,
 • conservative

4. Fantasilöst konventionellt

 • "En färgstark karaktär i den knäppta, tråkiga, gråa affärsvärlden" - newsweek
  synonym:
 • knappa ner
 • ,
 • nedknäppt
 • ,
 • konservativ

5. Conforming to the standards and conventions of the middle class

 • "A bourgeois mentality"
  synonym:
 • bourgeois
 • ,
 • conservative
 • ,
 • materialistic

5. Överensstämmer med medelklassens standarder och konventioner

 • "En borgerlig mentalitet"
  synonym:
 • borgerlig
 • ,
 • konservativ
 • ,
 • materialistisk

Examples of using

I'm conservative.
Jag är konservativ.
So what is the secret to a school course in mathematics being conservative?
Vad är då hemligheten med att en skolkurs i matematik är konservativ?
The most radical revolutionary will become a conservative the day after the revolution.
Den mest radikala revolutionären kommer att bli konservativ dagen efter revolutionen.