Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "conscientious" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "samvetsgrann" till svenska språket

EnglishSwedish

Conscientious

[Samvetsgrann]
/kɑnʃiɛnʃəs/

adjective

1. Characterized by extreme care and great effort

 • "Conscientious application to the work at hand"
 • "Painstaking research"
 • "Scrupulous attention to details"
  synonym:
 • conscientious
 • ,
 • painstaking
 • ,
 • scrupulous

1. Kännetecknas av extrem omsorg och stor ansträngning

 • "Samvetsgrann tillämpning på det aktuella arbetet"
 • "Inriktad forskning"
 • "Skrupel uppmärksamhet på detaljer"
  synonym:
 • samvetsgrann
 • ,
 • noggrann

2. Guided by or in accordance with conscience or sense of right and wrong

 • "A conscientious decision to speak out about injustice"
  synonym:
 • conscientious

2. Guidad av eller i enlighet med samvete eller känsla för rätt och fel

 • "Ett samvetsgrant beslut att tala ut om orättvisa"
  synonym:
 • samvetsgrann