Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "conquest" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "erövring" till svenska språket

EnglishSwedish

Conquest

[Erövring]
/kɑŋkwɛst/

noun

1. The act of conquering

  synonym:
 • conquest
 • ,
 • conquering
 • ,
 • subjection
 • ,
 • subjugation

1. Handlingen att erövra

  synonym:
 • erövring
 • ,
 • erövra
 • ,
 • underkastelse
 • ,
 • underkuvande

2. Success in mastering something difficult

 • "The conquest of space"
  synonym:
 • conquest

2. Framgång med att bemästra något svårt

 • "Erövringen av rymden"
  synonym:
 • erövring

3. An act of winning the love or sexual favor of someone

  synonym:
 • seduction
 • ,
 • conquest

3. En handling att vinna någons kärlek eller sexuella gunst

  synonym:
 • förförelse
 • ,
 • erövring