Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "congratulate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "grattis" till svenska språket

EnglishSwedish

Congratulate

[Gratulera]
/kəngræʧəlet/

verb

1. Say something to someone that expresses praise

 • "He complimented her on her last physics paper"
  synonym:
 • compliment
 • ,
 • congratulate

1. Säg något till någon som uttrycker beröm

 • "Han komplimenterade henne för hennes sista fysikuppsats"
  synonym:
 • komplimang
 • ,
 • gratulera

2. Express congratulations

  synonym:
 • congratulate
 • ,
 • felicitate

2. Uttryckliga gratulationer

  synonym:
 • gratulera
 • ,
 • lyckönska

3. Be proud of

 • "He prides himself on making it into law school"
  synonym:
 • pride
 • ,
 • plume
 • ,
 • congratulate

3. Vara stolt över

 • "Han är stolt över att ta sig in på juristskolan"
  synonym:
 • stolthet
 • ,
 • plym
 • ,
 • gratulera

4. Pride or congratulate (oneself) for an achievement

  synonym:
 • preen
 • ,
 • congratulate

4. Stolthet eller gratulera (själv) för en prestation

  synonym:
 • preen
 • ,
 • gratulera

Examples of using

I congratulate you on the day of the programmer.
Jag gratulerar dig på programmerarens dag.
I congratulate you on your success.
Jag gratulerar er till er framgång.
I congratulate you on passing the examination.
Jag gratulerar er till att ha klarat provet.