Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "confirm" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bekräfta" till svenska språket

EnglishSwedish

Confirm

[Bekräfta]
/kənfərm/

verb

1. Establish or strengthen as with new evidence or facts

 • "His story confirmed my doubts"
 • "The evidence supports the defendant"
  synonym:
 • confirm
 • ,
 • corroborate
 • ,
 • sustain
 • ,
 • substantiate
 • ,
 • support
 • ,
 • affirm

1. Etablera eller stärka som med nya bevis eller fakta

 • "Hans historia bekräftade mina tvivel"
 • "Bevisningen stöder den tilltalade"
  synonym:
 • bekräfta
 • ,
 • upprätthålla
 • ,
 • styrka
 • ,
 • stöd

2. Strengthen or make more firm

 • "The witnesses confirmed the victim's account"
  synonym:
 • confirm
 • ,
 • reassert

2. Stärka eller göra mer fast

 • "Vittnen bekräftade offrets berättelse"
  synonym:
 • bekräfta
 • ,
 • återhämta

3. Make more firm

 • "Confirm thy soul in self-control!"
  synonym:
 • confirm

3. Göra mer fast

 • "Bekräfta din själ i självbehärskning!"
  synonym:
 • bekräfta

4. Support a person for a position

 • "The senate confirmed the president's candidate for secretary of defense"
  synonym:
 • confirm

4. Stödja en person för en position

 • "Senaten bekräftade presidentens kandidat till försvarsminister"
  synonym:
 • bekräfta

5. Administer the rite of confirmation to

 • "The children were confirmed in their mother's faith"
  synonym:
 • confirm

5. Administrera konfirmationsriten för att

 • "Barnen bekräftades i sin mors tro"
  synonym:
 • bekräfta

Examples of using

Attention! Your new password and confirmation password do not match. Please confirm and try again.
Uppmärksamhet! Ditt nya lösenord och bekräftelselösenord stämmer inte överens. Vänligen bekräfta och försök igen.
I can neither confirm nor deny that.
Det kan jag varken bekräfta eller förneka.
I confirm my presence.
Jag bekräftar min närvaro.