Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "conditioner" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "conditioner" till svenska språket

EnglishSwedish

Conditioner

[Balsam]
/kəndɪʃənər/

noun

1. Exercise that conditions the body

 • "Farm work can be a good conditioner"
  synonym:
 • conditioner

1. Motion som villkorar kroppen

 • "Gårdsarbete kan vara ett bra balsam"
  synonym:
 • balsam

2. A trainer of athletes

  synonym:
 • conditioner

2. En tränare av idrottare

  synonym:
 • balsam

3. A substance used in washing (clothing or hair) to make things softer

  synonym:
 • conditioner

3. Ett ämne som används vid tvätt (kläder eller hår) för att göra saker mjukare

  synonym:
 • balsam

Examples of using

Turn off the air conditioner; it's cold in here.
Stäng av luftkonditioneringen; det är kallt här inne.
Turn on the air conditioner.
Slå på luftkonditioneringen.
Tom turned off the air conditioner.
Tom stängde av luftkonditioneringen.