Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "concurrence" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "samstämmighet" till svenska språket

EnglishSwedish

Concurrence

[Överensstämmelse]
/kənkərəns/

noun

1. Agreement of results or opinions

  synonym:
 • concurrence
 • ,
 • concurrency

1. Verensstämmelse av resultat eller yttranden

  synonym:
 • samstämmighet
 • ,
 • samtidighet

2. Acting together, as agents or circumstances or events

  synonym:
 • concurrence
 • ,
 • concurrency

2. Agerar tillsammans, som agenter eller omständigheter eller händelser

  synonym:
 • samstämmighet
 • ,
 • samtidighet

3. A state of cooperation

  synonym:
 • concurrence
 • ,
 • meeting of minds

3. Ett tillstånd av samarbete

  synonym:
 • samstämmighet
 • ,
 • möte av sinnen

4. The temporal property of two things happening at the same time

 • "The interval determining the coincidence gate is adjustable"
  synonym:
 • concurrence
 • ,
 • coincidence
 • ,
 • conjunction
 • ,
 • co-occurrence

4. Den tidsmässiga egenskapen hos två saker som händer samtidigt

 • "Intervallet som bestämmer koincidensgrinden är justerbart"
  synonym:
 • samstämmighet
 • ,
 • sammanträffande
 • ,
 • konjunktion
 • ,
 • samtidig förekomst