Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "concert" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "konsert" till svenska språket

EnglishSwedish

Concert

[Konsert]
/kɑnsərt/

noun

1. A performance of music by players or singers not involving theatrical staging

  synonym:
 • concert

1. Ett framförande av musik av spelare eller sångare som inte involverar teateruppsättning

  synonym:
 • konsert

verb

1. Contrive (a plan) by mutual agreement

  synonym:
 • concert

1. Skapa (en plan) genom ömsesidig överenskommelse

  synonym:
 • konsert

2. Settle by agreement

 • "Concert one's differences"
  synonym:
 • concert

2. Förlika genom överenskommelse

 • "Konsertera ens olikheter"
  synonym:
 • konsert

Examples of using

Did the concert go well?
Gick konserten bra?
I'm looking forward to the concert.
Jag ser fram emot konserten.
There was a larger crowd at the concert than we had anticipated.
Det var en större publik på konserten än vi hade räknat med.