Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "conceited" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "inbilsk" till svenska språket

EnglishSwedish

Conceited

[Inbilsk]
/kənsitəd/

adjective

1. Characteristic of false pride

 • Having an exaggerated sense of self-importance
 • "A conceited fool"
 • "An attitude of self-conceited arrogance"
 • "An egotistical disregard of others"
 • "So swollen by victory that he was unfit for normal duty"
 • "Growing ever more swollen-headed and arbitrary"
 • "Vain about her clothes"
  synonym:
 • conceited
 • ,
 • egotistic
 • ,
 • egotistical
 • ,
 • self-conceited
 • ,
 • swollen
 • ,
 • swollen-headed
 • ,
 • vain

1. Kännetecknande för falsk stolthet

 • Att ha en överdriven känsla av självvikt
 • "En inbilsk dåre"
 • "En attityd av självinbilsk arrogans"
 • "En egoistisk ignorering av andra"
 • "Så svullen av seger att han var olämplig för normal tjänst"
 • "Växer allt mer svullet i huvudet och godtyckligt"
 • "Fåfäng om hennes kläder"
  synonym:
 • inbilsk
 • ,
 • egoistisk
 • ,
 • självinbilsk
 • ,
 • svullen
 • ,
 • svullen i huvudet
 • ,
 • fåfäng