Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "computer" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "dator" till svenska språket

EnglishSwedish

Computer

[Dator]
/kəmpjutər/

noun

1. A machine for performing calculations automatically

  synonym:
 • computer
 • ,
 • computing machine
 • ,
 • computing device
 • ,
 • data processor
 • ,
 • electronic computer
 • ,
 • information processing system

1. En maskin för att utföra beräkningar automatiskt

  synonym:
 • dator
 • ,
 • datormaskin
 • ,
 • datorenhet
 • ,
 • databehandlare
 • ,
 • elektronisk dator
 • ,
 • informationsbehandlingssystem

2. An expert at calculation (or at operating calculating machines)

  synonym:
 • calculator
 • ,
 • reckoner
 • ,
 • figurer
 • ,
 • estimator
 • ,
 • computer

2. En expert på beräkning (eller på att använda räknemaskiner)

  synonym:
 • räknare
 • ,
 • figurer
 • ,
 • estimator
 • ,
 • dator

Examples of using

You should travel while you're young instead of spending time in front of the computer.
Du borde resa medan du är ung istället för att spendera tid framför datorn.
Windows is a type of computer operating system.
Windows är en typ av datoroperativsystem.
For how many hours can you sit in front of the computer?
Hur många timmar kan man sitta framför datorn?