Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "compliance" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "compliance" till svenska språket

EnglishSwedish

Compliance

[Efterlevnad]
/kəmplaɪəns/

noun

1. Acting according to certain accepted standards

 • "Their financial statements are in conformity with generally accepted accounting practices"
  synonym:
 • conformity
 • ,
 • conformation
 • ,
 • compliance
 • ,
 • abidance

1. Agerar enligt vissa vedertagna normer

 • "Deras finansiella rapporter är i överensstämmelse med allmänt accepterad redovisningspraxis"
  synonym:
 • överensstämmelse
 • ,
 • konformation
 • ,
 • efterlevnad
 • ,
 • abidans

2. A disposition or tendency to yield to the will of others

  synonym:
 • complaisance
 • ,
 • compliance
 • ,
 • compliancy
 • ,
 • obligingness
 • ,
 • deference

2. En läggning eller tendens att ge efter för andras vilja

  synonym:
 • belåtenhet
 • ,
 • efterlevnad
 • ,
 • följsamhet
 • ,
 • förpliktande
 • ,
 • aktning

3. The act of submitting

 • Usually surrendering power to another
  synonym:
 • submission
 • ,
 • compliance

3. Handlingen att lämna in

 • Vanligtvis överlämnar makten till en annan
  synonym:
 • inlämning
 • ,
 • efterlevnad