Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "commotion" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "commotion" till svenska språket

EnglishSwedish

Commotion

[Uppståndelse]
/kəmoʊʃən/

noun

1. A disorderly outburst or tumult

 • "They were amazed by the furious disturbance they had caused"
  synonym:
 • disturbance
 • ,
 • disruption
 • ,
 • commotion
 • ,
 • flutter
 • ,
 • hurly burly
 • ,
 • to-do
 • ,
 • hoo-ha
 • ,
 • hoo-hah
 • ,
 • kerfuffle

1. Ett oordnat utbrott eller tumult

 • "De blev förvånade över den rasande störning de hade orsakat"
  synonym:
 • störning
 • ,
 • uppståndelse
 • ,
 • fladdra
 • ,
 • skynda dig
 • ,
 • att göra
 • ,
 • hoo-ha
 • ,
 • hoo-hah
 • ,
 • kerfuffle

2. The act of making a noisy disturbance

  synonym:
 • commotion
 • ,
 • din
 • ,
 • ruction
 • ,
 • ruckus
 • ,
 • rumpus
 • ,
 • tumult

2. Handlingen att göra en bullrig störning

  synonym:
 • uppståndelse
 • ,
 • din
 • ,
 • slitning
 • ,
 • ruckus
 • ,
 • rumpus
 • ,
 • tumult

3. Confused movement

 • "He was caught up in a whirl of work"
 • "A commotion of people fought for the exits"
  synonym:
 • whirl
 • ,
 • commotion

3. Förvirrad rörelse

 • "Han var fångad av en virvel av arbete"
 • "En uppståndelse av människor kämpade för utgångarna"
  synonym:
 • virvla
 • ,
 • uppståndelse

Examples of using

What's the purpose of all this commotion?
Vad är syftet med allt detta uppståndelse?