Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "commons" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "allmänningar" till svenska språket

EnglishSwedish

Commons

[Commons]
/kɑmənz/

noun

1. A piece of open land for recreational use in an urban area

 • "They went for a walk in the park"
  synonym:
 • park
 • ,
 • commons
 • ,
 • common
 • ,
 • green

1. En bit öppen mark för rekreationsbruk i en tätort

 • "De gick en promenad i parken"
  synonym:
 • parkera
 • ,
 • allmänningar
 • ,
 • vanlig
 • ,
 • grön

2. A pasture subject to common use

  synonym:
 • commons
 • ,
 • common land

2. En betesmark som är föremål för gemensamt bruk

  synonym:
 • allmänningar
 • ,
 • allmänningmark

3. A class composed of persons lacking clerical or noble rank

  synonym:
 • commonalty
 • ,
 • commonality
 • ,
 • commons

3. En klass sammansatt av personer som saknar prästerlig eller adlig rang

  synonym:
 • gemensamhet
 • ,
 • allmänningar

4. The common people

  synonym:
 • third estate
 • ,
 • Commons

4. Allmogen

  synonym:
 • tredje ståndet
 • ,
 • Commons