Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "commonplace" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vanligt" till svenska språket

EnglishSwedish

Commonplace

[Vanligt]
/kɑmənples/

noun

1. A trite or obvious remark

  synonym:
 • platitude
 • ,
 • cliche
 • ,
 • banality
 • ,
 • commonplace
 • ,
 • bromide

1. En banal eller uppenbar anmärkning

  synonym:
 • plattityd
 • ,
 • kliché
 • ,
 • banalitet
 • ,
 • vardag
 • ,
 • bromid

adjective

1. Completely ordinary and unremarkable

 • "Air travel has now become commonplace"
 • "Commonplace everyday activities"
  synonym:
 • commonplace

1. Helt vanligt och omärkligt

 • "Flygresor har nu blivit vardagsmat"
 • "Vanliga vardagsaktiviteter"
  synonym:
 • vardag

2. Not challenging

 • Dull and lacking excitement
 • "An unglamorous job greasing engines"
  synonym:
 • commonplace
 • ,
 • humdrum
 • ,
 • prosaic
 • ,
 • unglamorous
 • ,
 • unglamourous

2. Inte utmanande

 • Tråkig och saknar spänning
 • "Ett oglamoröst jobb med att smörja motorer"
  synonym:
 • vardag
 • ,
 • humdrum
 • ,
 • prosaisk
 • ,
 • oglamorös

3. Repeated too often

 • Overfamiliar through overuse
 • "Bromidic sermons"
 • "His remarks were trite and commonplace"
 • "Hackneyed phrases"
 • "A stock answer"
 • "Repeating threadbare jokes"
 • "Parroting some timeworn axiom"
 • "The trite metaphor `hard as nails'"
  synonym:
 • banal
 • ,
 • commonplace
 • ,
 • hackneyed
 • ,
 • old-hat
 • ,
 • shopworn
 • ,
 • stock(a)
 • ,
 • threadbare
 • ,
 • timeworn
 • ,
 • tired
 • ,
 • trite
 • ,
 • well-worn

3. Upprepas för ofta

 • Överbekant genom överanvändning
 • "Bromidiska predikningar"
 • "Hans kommentarer var banala och vanliga"
 • "Hackneyed fraser"
 • "Ett lagersvar"
 • "Upprepade nedslitna skämt"
 • "Papegoja lite tidssliten axiom"
 • "Den banala metaforen `hard as nails'"
  synonym:
 • banal
 • ,
 • vardag
 • ,
 • hackad
 • ,
 • gammal hatt
 • ,
 • butiksburen
 • ,
 • lager(a)
 • ,
 • nedsliten
 • ,
 • sliten
 • ,
 • trött
 • ,
 • välsliten

Examples of using

Space travel will be commonplace some time in the future.
Rymdresor kommer att vara vardag någon gång i framtiden.