Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "commencement" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "start" till svenska språket

EnglishSwedish

Commencement

[Början]
/kəmɛnsmənt/

noun

1. The time at which something is supposed to begin

 • "They got an early start"
 • "She knew from the get-go that he was the man for her"
  synonym:
 • beginning
 • ,
 • commencement
 • ,
 • first
 • ,
 • outset
 • ,
 • get-go
 • ,
 • start
 • ,
 • kickoff
 • ,
 • starting time
 • ,
 • showtime
 • ,
 • offset

1. Den tid då något ska börja

 • "De fick en tidig start"
 • "Hon visste från början att han var mannen för henne"
  synonym:
 • början
 • ,
 • först
 • ,
 • ,
 • börja
 • ,
 • avspark
 • ,
 • starttid
 • ,
 • showtime
 • ,
 • offset

2. An academic exercise in which diplomas are conferred

  synonym:
 • commencement
 • ,
 • commencement exercise
 • ,
 • commencement ceremony
 • ,
 • graduation
 • ,
 • graduation exercise

2. En akademisk övning där examensbevis ges

  synonym:
 • början
 • ,
 • startövning
 • ,
 • inledningsceremoni
 • ,
 • examen
 • ,
 • examensövning

3. The act of starting something

 • "He was responsible for the beginning of negotiations"
  synonym:
 • beginning
 • ,
 • start
 • ,
 • commencement

3. Handlingen att starta något

 • "Han var ansvarig för inledningen av förhandlingarna"
  synonym:
 • början
 • ,
 • börja