Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "colorful" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "färgstark" till svenska språket

EnglishSwedish

Colorful

[Färgglada]
/kələrfəl/

adjective

1. Having striking color

 • "Colorful autumn leaves"
  synonym:
 • colorful
 • ,
 • colourful

1. Har slående färg

 • "Färgglada höstlöv"
  synonym:
 • färgrik
 • ,
 • färgglad

2. Striking in variety and interest

 • "A colorful period of history"
 • "A colorful character"
 • "Colorful language"
  synonym:
 • colorful
 • ,
 • colourful

2. Slående i variation och intresse

 • "En färgstark period av historien"
 • "En färgstark karaktär"
 • "Färgglatt språk"
  synonym:
 • färgrik
 • ,
 • färgglad

3. Having color or a certain color

 • Sometimes used in combination
 • "Colored crepe paper"
 • "The film was in color"
 • "Amber-colored heads of grain"
  synonym:
 • colored
 • ,
 • coloured
 • ,
 • colorful

3. Har färg eller en viss färg

 • Används ibland i kombination
 • "Färgat crepepapper"
 • "Filmen var i färg"
 • "Bärnstensfärgade sädeshuvuden"
  synonym:
 • färgad
 • ,
 • färgrik

Examples of using

Women like colorful umbrellas.
Kvinnor gillar färgglada paraplyer.