Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "colored" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "färgad" till svenska språket

EnglishSwedish

Colored

[Färgad]
/kələrd/

noun

1. A united states term for blacks that is now considered offensive

  synonym:
 • colored person
 • ,
 • colored

1. En amerikansk term för svarta som nu anses stötande

  synonym:
 • färgad person
 • ,
 • färgad

adjective

1. Having color or a certain color

 • Sometimes used in combination
 • "Colored crepe paper"
 • "The film was in color"
 • "Amber-colored heads of grain"
  synonym:
 • colored
 • ,
 • coloured
 • ,
 • colorful

1. Har färg eller en viss färg

 • Används ibland i kombination
 • "Färgat crepepapper"
 • "Filmen var i färg"
 • "Bärnstensfärgade sädeshuvuden"
  synonym:
 • färgad
 • ,
 • färgrik

2. Having skin rich in melanin pigments

 • "National association for the advancement of colored people"
 • "Dark-skinned peoples"
  synonym:
 • colored
 • ,
 • coloured
 • ,
 • dark
 • ,
 • dark-skinned
 • ,
 • non-white

2. Har hud rik på melaninpigment

 • "Riksförbundet för färgade människors utveckling"
 • "Mörkhyade folk"
  synonym:
 • färgad
 • ,
 • mörk
 • ,
 • mörkhyad
 • ,
 • icke-vit

3. Favoring one person or side over another

 • "A biased account of the trial"
 • "A decision that was partial to the defendant"
  synonym:
 • biased
 • ,
 • colored
 • ,
 • coloured
 • ,
 • one-sided
 • ,
 • slanted

3. Att gynna en person eller sida framför en annan

 • "En partisk redogörelse för rättegången"
 • "Ett beslut som var partiellt för svaranden"
  synonym:
 • partisk
 • ,
 • färgad
 • ,
 • ensidig
 • ,
 • sned

4. (used of color) artificially produced

 • Not natural
 • "A bleached blonde"
  synonym:
 • bleached
 • ,
 • colored
 • ,
 • coloured
 • ,
 • dyed

4. (används av färg) artificiellt framställd

 • Inte naturligt
 • "En blekt blondin"
  synonym:
 • blekt
 • ,
 • färgad

Examples of using

With his colored clothes, his long wig and his white gloves, one could guess he has run away from some kind of Disneyland.
Med sina färgade kläder, sin långa peruk och sina vita handskar kan man gissa att han har rymt från något slags Disneyland.
Meg colored the picture.
Meg färgade bilden.